Wijziging(en) doorgeven

Gebruik onderstaand formulier om uw wijzinging(en) door te geven

Indien wij nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, dan nemen wij contact met u op.

Uw wijzingingen worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd

Balthasar Bekkerwei 70
Postbus 2010
8901 JA Leeuwarden

Tel: 058 – 20 10 153

Klaas Pieter Smits:
k.smits@smitsenvandermeer.nl

Hijlko van der Meer:
h.vandermeer@smitsenvandermeer.nl